Besluit op Wob-verzoek over de lijst erkende kopers van melk

Besluit op een verzoek om informatie over de lijst erkende kopers van melk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).