Besluit op bezwaar over Damdemonstratie op 1 juni 2020

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 7 april 2021 een beslissing genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten inzake de Damdemonstratie op 1 juni 2020.