Besluit Wob-verzoek Chw-aanmelding evenemententerreinen Meppel

Besluit op een verzoek om informatie over de aanmelding van het experiment 'Evenemententerreinen, gemeente Meppel' voor de 7e tranche van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).