Besluit Wob-verzoek bedrijfsdossier Waterschap Scheldestromen

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Waterschap Scheldestromen in Middelburg, over lichamelijke klachten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).