Besluit Wob-verzoek over Paleis Soestdijk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 26 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een verzoek inzake Paleis Soestdijk. Het bijgevoegde document is openbaar gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).