Besluit op Wob-verzoek over Tyltylschool De Maasgouw

Besluit op een verzoek om informatie over de Tyltylschool De Maasgouw. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).