Besluit Wob-verzoek DPIA ontsluiting parkeerdata

Besluit op een verzoek om afschriften van alle data protection impact assessment (DPIA) onderzoeken en besluiten over een afspraak van 27 november 2019 tussen IenW en SHPV over ontsluiting van parkeerdata van het NPR-bestand bij de RDW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).