Besluit op Wob-verzoek over drinkwaterbedrijf PWN en het bedrijf Lecc exploitatie de Horn B.V.

Besluit op een verzoek om informatie over het drinkwaterbedrijf PWN en het bedrijf Lecc exploitatie de Horn B.V.. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).