Besluit op Wob-verzoek over buitenlandse dienstreizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit op een verzoek om informatie over buitenlandse dienstreizen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).