Besluit op Wob-verzoek over aantallen gehouden dieren op locaties Sint Annaland en Poortvliet

Besluit op een verzoek om informatie over aantallen dieren zoals die blijken uit de UBN-administratie van locaties te Sint Annaland en te Poortvliet, over de periode 1994 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).