Besluit Wob-verzoek geluidsnormen Rotterdam The Hague Airport

Besluit op een verzoek om informatie en gegevens, aannames en feiten die de grondslag hebben gevormd voor de berekeningen van de 6 handhavingspunten rondom Rotterdam The Hague Airport en over de gehanteerde meteotoeslag per handhavingspunt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek geluidsnormen Rotterdam The Hague Airport (PDF | 4 pagina's | 238 kB)

Openbaar gemaakte documenten 1-5 (PDF | 114 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakt document 6 (PDF | 279 pagina's | 30 MB)