Besluit Wob-verzoek geluidsnormen Rotterdam The Hague Airport

Besluit op een verzoek om informatie en gegevens, aannames en feiten die de grondslag hebben gevormd voor de berekeningen van de 6 handhavingspunten rondom Rotterdam The Hague Airport en over de gehanteerde meteotoeslag per handhavingspunt. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).