Besluit Wob-verzoek over dieraantallen in Tinallinge en twee andere locaties

Wob-besluit inzake verzoek om informatie over dieraantallen uit het I&R-systeem en uit landbouwtellingen, van de locatie Abbeweersterweg 4 te Tinallinge en bijbehorende locaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).