Besluit op Wob-verzoek over regelgeving amateurduikers en certificeringsplicht amateurarcheologen onder water

Besluit op een verzoek om informatie over de nota "Voorstel omgang natuurlijk erosie onder water en regelgeving amateurduikers", de uitzonderingsregel certificeringsplicht voor amateurarcheologen onder water en de uitzonderingsregel certificeringsplicht voor Defensie voor vliegtuigbergingen, en informatie over het Interdepartementaal Overleg Scheepswrakken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).