Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over Vereniging Groengrijs

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 17 november 2020 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over het volledige dossier over Vereniging Groengrijs dat bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voorhanden is.