Besluit op Wob-verzoek inzake de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 9 juni 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de verslagen van het Nationaal Platform Matchfixing, het Strategisch Beraad Matchfixing en het Signalenoverleg.