Besluit op Wob-verzoeken over beleid en preventie (uitvoering van) zelfgekozen levenseinde

Besluit op verzoeken om informatie over onderwerpen rondom het zelfgekozen levenseinde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Onderwerpen Wob-verzoek levenseinde

Het Wob-verzoek had betrekking op de periode 2018-2021 en over de onderwerpen:

  • gekozen levenseinde;
  • (zelf)euthanasie;
  • voltooid leven en de preventie van suïcide (zelfdoding) in Nederland;
  • (de handhaving van) regels over chemische stoffen die kunnen worden gebruikt voor het zelfgekozen levenseinde; 
  • beleids(vorming) over de (regulering van) verkoop van chemische stoffen die kunnen worden gebruikt voor het zelfgekozen levenseinde.