Besluit IenW Wob-verzoek over Wob-verzoeken aan COVRA

Besluit op een verzoek om alle documenten die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft over 2 Wob-verzoeken die eerder zijn ingediend bij COVRA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).