Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal ingediende WOB-verzoeken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hoeveel daarvan niet tijdig zijn afgehandeld. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek om informatie Wob-verzoeken ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PDF | 4 pagina's | 1,6 MB)