Besluit Wob-verzoek communicatie BZK totstandkoming maatregelen stikstof en PFAS

Besluit op een verzoek om alle communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) rond de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de stikstof- en PFAS-problematiek van 13 november 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek communicatie BZK totstandkoming maatregelen stikstof en PFAS (PDF | 8 pagina's | 5,1 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 167 pagina's | 7,2 MB)