Besluit Wob-verzoek naderingen C-130 Vliegbasis Eindhoven

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van verschillende aantallen vliegbewegingen van de C-130 Hercules nabij Vliegbasis Eindhoven over het jaar 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).