Besluit Wob-verzoek verkoopbonussen tabaksindustrie

Besluit op een verzoek om documenten over (verkoop)bonussen en vergoedingen van de tabaksindustrie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).