Besluit Wob-verzoek over handhaving glasrecyclingsnormen

Besluit op een verzoek om informatie over handhaving glasrecyclingsnormen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).