Besluit Wob-verzoek POP3-project Mierbeek

Besluit op een verzoek om informatie over subsidiebetalingen voor graafwerkzaamheden aan het POP3-project Mierbeek. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).