Besluit Wob-verzoek over controle bijverdiensten studenten

Besluit op een verzoek om informatie over de controle op bijverdiensten van studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).