Besluit op Wob-verzoek over het geneesmiddel Namuscla

Besluit op een verzoek om informatie over het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het geneesmiddel Namuscla niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem op te nemen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).