Besluit op Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (Rathenau Instituut, 2018). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Besluit op Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (PDF | 8 pagina's | 437 kB)

Inventarisatielijst bij Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (PDF | 84 pagina's | 438 kB)

Bijlagen I bij Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (PDF | 94 pagina's | 11,4 MB)

Bijlagen II bij Wob-verzoek over de totstandkoming van het rapport In gesprek over ammoniak: contouren van een uitweg uit de controverse (PDF | 179 pagina's | 23,0 MB)