Besluit op Wob-verzoek over Tijdelijke wet Groningen

Besluit op een verzoek om informatie over het voornemen tot het gefaseerd in werking treden van de Wet Versterken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).