Besluit op Wob-verzoek over (voormalige) ambassadegebouw van de Democratische Republiek Congo

Besluit op een verzoek om informatie over het door de Democratische Republiek Congo in gebruik (geweest) zijnde gebouw (het voormalige ambassadegebouw) gelegen aan de Violenweg 2 te Den Haag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).