Besluit op Wob-verzoek over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport

Besluit op een verzoek om informatie over kopie van de aanvraag natuurvergunning Maastricht Aachen Airport. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).