Besluit op Wob-verzoek over invoervergunningen CITES WA/NL van Uromastyx dispar

Besluit op een verzoek om informatie over invoervergunningen CITES WA/NL van Uromastyx dispar over de periode 2000 tot en met 2011. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).