Besluit Wob-verzoek correspondentie over Nedmag

Besluit op een verzoek om de communicatie tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over Nedmag in de periode van 1 april 2018 tot 1 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).