Besluit Wob-verzoek over varkenshouderij in Oijen

Besluit op een verzoek om informatie waaruit blijkt dat de varkenshouderij aan de Oijense Bovendijk 19 in Oijen de afgelopen 5 jaar in bedrijf is geweest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).