Besluit Wob-verzoek financiële steun kabinet aan KLM

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de voorwaarden die aan de financiële steun aan KLM zijn verbonden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).