Besluit Wob-verzoek toepassing artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en arresten C-116/16 en C-117/16

Besluit op een verzoek om informatie over toepassing van artikel 4 Wet dividendbelasting 1965 en toepassing van de arresten C-116/16 en C-117/16. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).