Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse inzet op LHBTI-dossier in Georgië

Besluit op een verzoek om informatie over de Nederlandse inzet voor LHBTI+ (Lesbisch, Homo, Biseksueel, Transgender, lntersekse) emancipatie in Georgië. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).