Besluit Wob-verzoek dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Besluit op een verzoek om informatie over de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg, meer specifiek de afstemming met de SVB en/of het CIZ betreffende het door het CIZ toegepaste interne beoordelingskader. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).