Besluit Wob-verzoek correspondentie gunning concessie hoofdrailnet

Besluit op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie over het voornemen tot onderhandse gunning van de concessie van het hoofdrailnet aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode na 2025. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).