Besluit op Wob-verzoek over melding incident dierenwelzijn dood kalf

Besluit op een verzoek om informatie over documenten, emails, sms-berichten etc. over een verrichte melding bij meldpunt 144. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).