Besluit Wob-verzoek handhaving CITES-regelgeving diverse hagedissoorten

Besluit op een verzoek om documenten over de controle op en handhaving van de naleving van de CITES-regelgeving voor dieren uit de geslachten Uromastyx, Saara en Brookesia. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).