Besluit Wob-verzoek dieraantallen adres Mariënvelde

Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen (meitellingen) van de locatie Trekkersweg 2 in Mariënvelde over de periode 1990 tot en met nu. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).