Besluit op Wob-verzoek over premieheffing

Besluit op een verzoek om informatie over premieheffing. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).