Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR

Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).