Besluit Wob-verzoek uitoefenen bevoegdheid artikel 55 AWR voor verkrijgen informatie FIOD

Besluit op een verzoek om documenten over het beleid van de Belastingdienst voor het uitoefenen van de bevoegdheid van artikel 55 AWR om informatie te verkrijgen die bij de FIOD beschikbaar is. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).