Besluit Wob-verzoek benoeming plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege

Besluit op een verzoek om informatie over en rondom de benoeming van mr. S.M. Evers tot plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).