Deelbesluit 1 op Wob-verzoek over het klimaatakkoord

1e deelbesluit op een verzoek om informatie over het klimaatakkoord - overwegingen en advies wind-op-land versus wind-op-zee en de gehaalde doelstelling duurzame opwek wind-op-land en grootschalige zon-op-land. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).