Besluit Wob-verzoek over informatie over geregistreerde eendenkooien

Besluit op een verzoek omĀ informatie over geregistreerde eendenkooien. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).