Besluit op Wob-verzoek over gegunde opdracht voor levering van Search-and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard

Besluit op een verzoek om informatie over gegunde opdracht  voor levering van Search-and Rescue Helicopter Capacity for the Netherlands Coastguard door de Defensie Materieel Organisatie aan Bristow Helicopters Ltd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).