2e deelbesluit op Wob-verzoek over Thermisch Gereinigde Grond (TGG)

Besluit op een verzoek om informatie over Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).