Beslissing op bezwaar Wob-verzoek meldingen Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over meldingen op grond van artikel 9 lid 1 sub b van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (GGO) 2013 die de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf 1 januari 2018 heeft ontvangen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).