Besluit op Wob-verzoek over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS)

Besluit op een verzoek om informatie over maximering van het WOZ-puntenaandeel in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).